نمونه طراحی نما و طراحی داخلی Interior Design Sample

نمونه طراحی نما و طراحی داخلی:

در طراحی داخلی، طراحی نما و طراحی دکوراسیون و... چند نکته نوع و تفاوت طراحی را معیین می کند.
1-طراحی داخلی با توجه به ابعاد محل مورد طراحی
2-طراحی داخلی با توجه به کاربری محل
3-طراحی داخلی با توجه به پلان موجود
4-طراحی داخلی با توجه به نوع کالا یا خدمات قابل نمایش
5-طراحی داخلی با توجه به روانشناسی و جامع شناسی
6-طراحی داخلی با توجه به سطح هزینه مورد نیاز
7-طراحی داخلی بر اساس مواد و مسالح موجود وقابل استفاده جهت ساخت

در طراحی هر یک از نمونه های زیر با مالکان ان سازه مصاحبه ای انجام شده و طراحی دکوراسیون و چیدمان اشیا100% منطبق با نیاز ساکنان و با توجه به کاربری محل، طراحی و ساخته شده است.طراحی سه بعدی اتاق انتظار میهمانان با 3d Max و رندرFryrenderطراحی داخلی Fry Render
طراحی سه بعدی اتاق مراجعان با 3d Max و رندر V-Rayطراحی داخلی سه بعدی
طراحی سه بعدی منزل(طراحی مسکونی) با 3d Max و رندر V-Rayطراحی داخلی
طراحی سه بعدی ورودی کارخانه با 3d Max و رندر V-Rayطراحی سه بعدی فضای داخلی
در رندر وی- ری بازتاب دقیق نور محیط بر اشیا را می بینیدطراحی سه بعدی ورودی 3d design Factory gate
طراحی سه بعدی سالن کنفرانس با 3d Maxطراحی سالن کنفرانس 3d saloon design
در طراحی 3D این سالن از ورقهای کناف Knuf استفاده شده استطراحی سالن آمفی تئاتر طراحی سالن کنفرانس
در طراحی 3D این سالن از نور شلنگی استفاده شده استطراحس سه بعدی سالن با تر دی مکس طراحی داخلی سالن
رندر سالن همایش در نور کم و خاموش بودن چراغهای اصلیطراحی سه بعدی سالن با 3d maxطراحس سه بعدی سالن اجتماعات
صفحه بعدصفحه بعد طراحس سه بعدی سالن اجتماعات